ADI > Dodávky a služby

Dodávky a služby

Informácie o cenových podmienkach, možnosti objednávania a expedícii tovaru, spôsobe dodania, platobných podmienkach, prevádzkovej dobe, zárukách, uplatňovaní a riešení reklamácií, opravách, zápožičkách, vrátení tovaru a dobropisoch.

CENY

OBJEDNÁVANIE A EXPEDÍCIA TOVARU

PLATBA ZA TOVAR

VRÁTENIE TOVARU A DOBROPISY

ZÁPOŽIČKY

ZÁRUKY

REKLAMÁCIE

Resideo, s.r.o. - Security Products o.z. - Reklamačné podmienky

TECHNICKÁ PODPORA