Podmínky použití

  • Použití služby úschovny je pro naše obchodní partnery bezplatné.
  • Maximální velikost v rámci jedné zásilky je 100MB
  • Počet příjemců zásilky je neomezený, zásilka bude uskladněna minimálně 7 dní, počet stahování zásilky je neomezený.
  • Je zakázáno ukládat do úschovny nelegální software a jiná informační data, jejichž povaha je v rozporu s platnou legislativou České republiky či dalších zúčastněných států. Provozovatel služby si vyhrazuje právo takové soubory neprodleně smazat, případně použít jako důkazní materiál v případě soudního sporu.
  • Provozovatel služby nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/z Úschovny či po dobu jejich uložení.
  • Provozovatel služby se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů služby jinak než pro zaslání upozornění na uložení zásilky. Adresy nebudou použity k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuty třetí straně.
  • Provozovatel služby se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů služby jinak než pro zaslání upozornění na uložení zásilky. Adresy nebudou použity k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuty třetí straně.