ADI > Servis

Servis

Servisné stredisko ponúka riešenie reklamácií a opráv, pravidelnú údržbu, zaistenie opráv u zmluvných partnerov v SR a zahraničí, zber a likvidáciu odpadu.

Servisné strediská

 

Servisné centrum pre SR a ČR

Brno, Havránkova 33, 619 00

Zberne opráv - SR

Bratislava, Vajnorská 142, 831 04

Zberne opráv - ČR

Praha, V Parku 24, 148 00
Ostrava, Na Rovince 911, 720 00
České Budějovice, Františka
    Ondříčka 52, 370 11

Riešenie reklamácií a opráv

Podľa platnej legislatívy s prihliadnutím k potrebám zákazníka

Pravidelná údržba

Pravidelné čistenie a testovanie mechaník otočných kamier a pod.

Zaistenie opráv u zmluvných partnerov

Vrátane zaistenia dopravy a colných formalít

Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

Pokazených bez údržbových akumulátorov a nami predaných výrobkov.

Čo od vás potrebujeme

Pre zaistenie odpovedajúcej kvality a rýchlosti našej práce pri opravách od Vás potrebujeme: